Dừng “siêu dự án” 140 ha của Tổng công ty HUD ở Hưng Yên

0
161

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ dừng triển khai thực hiện Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, đô thị mới Phố Nối của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà đô thị (HUD).

</p> <p>Cụ thể, căn cứ thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai thực hiện Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, đô thị mới Phố Nối trên địa bàn xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào.</p> <p>Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên trước ngày 16/11/2018.</p> <p>Trước đó, ngày 19/20/2004, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, khu đô thị mới Phố Nối.</p> <p>Tháng 11/2005, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà số 2 (đơn vị thành viên của HUD) làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, khu đô thị mới Phố Nối.</p> <p>Đến tháng 7/2006, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục có văn bản chấp thuận cho Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư dự án, thay thế chủ đầu tư cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà số 2.</p> <p>Đến tháng 11/2011, dự án quy hoạch được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Phân khu B, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, đô thị mới Phố Nối. Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án là trên 140 ha, quy mô dân số khoảng 13.600 người. Chủ đầu tư lập quy hoạch dự án là Tổng công ty HUD.</p> <p>Tính chất đô thị của dự án là khu ở thuần túy trong đô thị hiện đại; có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cảnh quan sinh động, phong phú, đảm bảo điều kiện sống tốt và giảm thiểu tối đa tác động môi trường.<br /> </p> <p>Dự án có ranh giới phía Bắc giáp đường vành đai quy hoạch đô thị; phía Nam giáp khu dân cư hiện có, khu công cộng… và tỉnh lộ 196; Phía Đông giáp hành lang đường trục Bắc – Nam; Phía Tây giáp khu dân cư và các dự án hiện có.</p> <p>Tổng công ty HUD cũng từng đề xuất một số cơ chế tài chính để thực hiện dự án.</p> <p>Tuy nhiên, thời điểm ngay sau đó, theo đánh giá của UBND tỉnh Hưng Yên, việc triển khai dự án rất chậm so với tiến độ cam kết và quy định của pháp luật. UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu HUD đẩy nhanh các công việc tiếp theo của dự án.<br /> </p> <p>Theo báo cáo năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty HUD chưa nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, không có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như lập kế hoạch chi tiết các công việc triển khai tiếp theo. </p> <p>Sở này cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét về năng lực tài chính, tính khả thi của dự án cũng như khả năng triển khai dự án của HUD.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Fdung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=D%E1%BB%ABng+%E2%80%9Csi%C3%AAu+d%E1%BB%B1+%C3%A1n%E2%80%9D+140+ha+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+HUD+%E1%BB%9F+H%C6%B0ng+Y%C3%AAn&url=https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Fdung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html&via=Hannacateringpuncak+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html&media=https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=D%E1%BB%ABng+%E2%80%9Csi%C3%AAu+d%E1%BB%B1+%C3%A1n%E2%80%9D+140+ha+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+HUD+%E1%BB%9F+H%C6%B0ng+Y%C3%AAn" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=D%E1%BB%ABng+%E2%80%9Csi%C3%AAu+d%E1%BB%B1+%C3%A1n%E2%80%9D+140+ha+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+HUD+%E1%BB%9F+H%C6%B0ng+Y%C3%AAn%20-%20https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Fdung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html" data-text="Dừng “siêu dự án” 140 ha của Tổng công ty HUD ở Hưng Yên" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/blog-chung-khoan-ho-tro-nang-do-tot.html">Blog chứng khoán: Hỗ trợ nâng đỡ tốt</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dau-tu-cong-chung-ta-tu-tao-kho-cho-chung-ta.html">Đầu tư công: “Chúng ta tự tạo khó cho chúng ta”</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-11T15:33:52+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-11T15:33:52+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Hannacateringpuncak news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Dừng "siêu dự án" 140 ha của Tổng công ty HUD ở Hưng Yên"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6283ebdb5ed9e_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6283ebdb5ed9e" ><script>var block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e = new tdBlock(); block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.id = "td_uid_3_6283ebdb5ed9e"; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6283ebdb5ed9e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6283ebdb5ed9e_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":27292,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.post_count = "6"; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.found_posts = "3082"; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.header_color = ""; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e.max_num_pages = "514"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6283ebdb5ed9e); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6283ebdb62760" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6283ebdb5ed9e" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_6283ebdb62763" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6283ebdb5ed9e" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_6283ebdb5ed9e class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/co-hoi-vang-dau-tu-bat-dong-san-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-cuoi-nam-2021.html" rel="bookmark" title="Cơ hội “vàng” đầu tư bất động sản địa ốc Nam An tại Đồng Nai cuối năm 2021"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cơ hội “vàng” đầu tư bất động sản địa ốc Nam An tại Đồng Nai cuối năm 2021"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/co-hoi-vang-dau-tu-bat-dong-san-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-cuoi-nam-2021.html" rel="bookmark" title="Cơ hội “vàng” đầu tư bất động sản địa ốc Nam An tại Đồng Nai cuối năm 2021">Cơ hội “vàng” đầu tư bất động sản địa ốc Nam An tại Đồng Nai cuối năm 2021</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-la-sai-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát lừa đảo khách hàng là sai sự thật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát lừa đảo khách hàng là sai sự thật"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-la-sai-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát lừa đảo khách hàng là sai sự thật">Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát lừa đảo khách hàng là sai sự thật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dia-oc-nam-an-lien-tiep-trao-hang-loat-so-hong-som-den-tay-khach-hang-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Nam An liên tiếp trao hàng loạt sổ hồng sớm đến tay khách hàng thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Nam An liên tiếp trao hàng loạt sổ hồng sớm đến tay khách hàng thời gian qua"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dia-oc-nam-an-lien-tiep-trao-hang-loat-so-hong-som-den-tay-khach-hang-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Nam An liên tiếp trao hàng loạt sổ hồng sớm đến tay khách hàng thời gian qua">Địa ốc Nam An liên tiếp trao hàng loạt sổ hồng sớm đến tay khách hàng thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/khach-hang-dau-tu-dat-nen-thanh-pho-moi-binh-duong-nhan-ngay-so-hong-cung-dia-oc-singa.html" rel="bookmark" title="Khách hàng đầu tư đất nền thành phố mới Bình Dương nhận ngay sổ hồng cùng địa ốc Singa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khách hàng đầu tư đất nền thành phố mới Bình Dương nhận ngay sổ hồng cùng địa ốc Singa"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/khach-hang-dau-tu-dat-nen-thanh-pho-moi-binh-duong-nhan-ngay-so-hong-cung-dia-oc-singa.html" rel="bookmark" title="Khách hàng đầu tư đất nền thành phố mới Bình Dương nhận ngay sổ hồng cùng địa ốc Singa">Khách hàng đầu tư đất nền thành phố mới Bình Dương nhận ngay sổ hồng cùng địa ốc Singa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/lat-tay-su-that-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lật tẩy sự thật thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/lat-tay-su-that-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy sự thật thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua">Lật tẩy sự thật thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tim-hieu-ro-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu rõ thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tìm hiểu rõ thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tim-hieu-ro-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu rõ thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai">Tìm hiểu rõ thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6283ebdb5ed9e" data-td_block_id="td_uid_3_6283ebdb5ed9e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6283ebdb5ed9e" data-td_block_id="td_uid_3_6283ebdb5ed9e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/dung-sieu-du-an-140-ha-cua-tong-cong-ty-hud-o-hung-yen.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://hannacateringpuncak.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='27292' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="29199a6615" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="120"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_6283ebdb64848_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_6283ebdb64848" ><script>var block_td_uid_8_6283ebdb64848 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6283ebdb64848.id = "td_uid_8_6283ebdb64848"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6283ebdb64848_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6283ebdb64848_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6283ebdb64848.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.post_count = "3"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.found_posts = "34010"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.header_color = "#"; block_td_uid_8_6283ebdb64848.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6283ebdb64848.max_num_pages = "11337"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6283ebdb64848); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_6283ebdb64848 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/ai-cung-nen-nam-quy-luat-choi-xoc-dia-nay.html" rel="bookmark" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/b2f68a4de241c5926022f448f4289a95-150x150.png" alt="" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/ai-cung-nen-nam-quy-luat-choi-xoc-dia-nay.html" rel="bookmark" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này">Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T09:13:37+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/ai-cung-nen-nam-quy-luat-choi-xoc-dia-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Xóc đĩa được coi là một trò chơi cá cược, cũng có nghĩa là nhiều người sẽ xem chiến thắng ở đây phụ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/thong-tin-huu-ich-cho-nguoi-choi-baccarat.html" rel="bookmark" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/5dd7ac3c59dbc11fe3295988e3197073-150x150.png" alt="" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/thong-tin-huu-ich-cho-nguoi-choi-baccarat.html" rel="bookmark" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat">Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:54:31+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/thong-tin-huu-ich-cho-nguoi-choi-baccarat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bạn cảm thấy Baccarat là một trò bài đối kháng quá khó và không biết làm thế nào để chiến thắng? ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/quat-cong-nghiep-va-nhung-khong-gian-phu-hop.html" rel="bookmark" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-150x150.jpg" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-150x150.jpg 150w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-300x300.jpg 300w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-420x420.jpg 420w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/quat-cong-nghiep-va-nhung-khong-gian-phu-hop.html" rel="bookmark" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp">Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-16T11:12:19+00:00" >16 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/quat-cong-nghiep-va-nhung-khong-gian-phu-hop.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Được thiết kế theo đúng kỹ thuật cũng như kiểu dáng phù hợp với ngành công nghiệp, các trang trại chăn nuôi, công trình,... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://hannacateringpuncak.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://hannacateringpuncak.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/sport" title="cá cược esport">cá cược esport</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/7ball/" title="7ball">7ball</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/ai-cung-nen-nam-quy-luat-choi-xoc-dia-nay.html" rel="bookmark" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/b2f68a4de241c5926022f448f4289a95-100x70.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/b2f68a4de241c5926022f448f4289a95-100x70.png 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/b2f68a4de241c5926022f448f4289a95-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/ai-cung-nen-nam-quy-luat-choi-xoc-dia-nay.html" rel="bookmark" title="Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này">Ai cũng nên nắm quy luật chơi xóc đĩa này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T09:13:37+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/thong-tin-huu-ich-cho-nguoi-choi-baccarat.html" rel="bookmark" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/5dd7ac3c59dbc11fe3295988e3197073-100x70.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/5dd7ac3c59dbc11fe3295988e3197073-100x70.png 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/5dd7ac3c59dbc11fe3295988e3197073-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/thong-tin-huu-ich-cho-nguoi-choi-baccarat.html" rel="bookmark" title="Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat">Thông tin hữu ích cho người chơi Baccarat</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:54:31+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/quat-cong-nghiep-va-nhung-khong-gian-phu-hop.html" rel="bookmark" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-100x70.jpg" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-100x70.jpg 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2022/05/80fb013c967aca41e2a9027cfd7bfe5a-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/quat-cong-nghiep-va-nhung-khong-gian-phu-hop.html" rel="bookmark" title="Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp">Quạt công nghiệp và những không gian phù hợp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-16T11:12:19+00:00" >16 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6283ebdb7384a --> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>