Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi

0
100

Uỷ ban nhân dân Tp.HCM vừa có văn bản gửi Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cùng Thanh tra Thành phố về giải pháp kiểm soát chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi, kiểm soát chặt chẽ công tác đấu giá đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

</p> <p>Cụ thể, UBND Tp.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.</p> <p>Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.</p> <p>Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.</p> <p>Các Sở được yêu cầu nhiệm vụ trên phải báo cáo, trình UBND Tp.HCM trước ngày 1/11/2018.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i&url=https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&via=Hannacateringpuncak+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&media=https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i%20-%20https%3A%2F%2Fhannacateringpuncak.net%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" data-text="Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/chi-tieu-lao-dong-qua-dao-tao-bo-khong-tu-nghi-ra-duoc.html">Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: “Bộ không tự nghĩ ra được”</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/chung-khoan-chieu-910-cua-thien-tra-dia-vn-index-mat-sach-diem-tang.html">Chứng khoán chiều 9/10: Của thiên trả địa – VN-Index mất sạch điểm tăng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-08T16:12:33+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-08T16:12:33+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Hannacateringpuncak news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5ecf67465b1cf_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5ecf67465b1cf" ><script>var block_td_uid_3_5ecf67465b1cf = new tdBlock(); block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.id = "td_uid_3_5ecf67465b1cf"; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5ecf67465b1cf_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5ecf67465b1cf_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":20069,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.post_count = "6"; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.found_posts = "3066"; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.header_color = ""; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5ecf67465b1cf.max_num_pages = "511"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5ecf67465b1cf); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5ecf6749a21ba" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5ecf67465b1cf" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5ecf6749a21c4" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5ecf67465b1cf" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5ecf67465b1cf class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dia-oc-tien-an-khu-do-thi-bac-nhat-tp-bien-hoa.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Tiến An – Khu đô thị bậc nhất TP Biên Hòa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Tiến An – Khu đô thị bậc nhất TP Biên Hòa"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dia-oc-tien-an-khu-do-thi-bac-nhat-tp-bien-hoa.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Tiến An – Khu đô thị bậc nhất TP Biên Hòa">Địa Ốc Tiến An – Khu đô thị bậc nhất TP Biên Hòa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/vi-tri-ngu-can-cua-nha-pho-biet-thu-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Vị Trí “Ngũ Cận” Của Nhà Phố, Biệt Thự Địa Ốc Long Phát tại Đồng Nai "><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vị Trí “Ngũ Cận” Của Nhà Phố, Biệt Thự Địa Ốc Long Phát tại Đồng Nai "/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/vi-tri-ngu-can-cua-nha-pho-biet-thu-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Vị Trí “Ngũ Cận” Của Nhà Phố, Biệt Thự Địa Ốc Long Phát tại Đồng Nai ">Vị Trí “Ngũ Cận” Của Nhà Phố, Biệt Thự Địa Ốc Long Phát tại Đồng Nai </a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-tai-duc-hoa-2020-co-con-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát tại Đức Hòa 2020 có còn tiềm năng?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát tại Đức Hòa 2020 có còn tiềm năng?"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-tai-duc-hoa-2020-co-con-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát tại Đức Hòa 2020 có còn tiềm năng?">Đất nền Địa Ốc Long Phát tại Đức Hòa 2020 có còn tiềm năng?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/kham-pha-nha-o-kieu-resort-dep-nhu-mo-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Khám phá nhà ở kiểu Resort đẹp như mơ của Địa Ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khám phá nhà ở kiểu Resort đẹp như mơ của Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/kham-pha-nha-o-kieu-resort-dep-nhu-mo-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Khám phá nhà ở kiểu Resort đẹp như mơ của Địa Ốc Long Phát">Khám phá nhà ở kiểu Resort đẹp như mơ của Địa Ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/nhung-yeu-to-thu-hut-cua-khu-phuc-hop-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Những yếu tố thu hút của Khu phức hợp Địa Ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những yếu tố thu hút của Khu phức hợp Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/nhung-yeu-to-thu-hut-cua-khu-phuc-hop-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Những yếu tố thu hút của Khu phức hợp Địa Ốc Long Phát">Những yếu tố thu hút của Khu phức hợp Địa Ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/thi-truong-dia-oc-long-phat-tai-binh-duong-tiep-tuc-day-song.html" rel="bookmark" title="Thị trường Địa Ốc Long Phát tại Bình Dương tiếp tục dậy sóng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị trường Địa Ốc Long Phát tại Bình Dương tiếp tục dậy sóng"/></a></div> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/nha-dat/thi-truong-dia-oc-long-phat-tai-binh-duong-tiep-tuc-day-song.html" rel="bookmark" title="Thị trường Địa Ốc Long Phát tại Bình Dương tiếp tục dậy sóng">Thị trường Địa Ốc Long Phát tại Bình Dương tiếp tục dậy sóng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5ecf67465b1cf" data-td_block_id="td_uid_3_5ecf67465b1cf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5ecf67465b1cf" data-td_block_id="td_uid_3_5ecf67465b1cf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://hannacateringpuncak.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20069' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e0e63ab2e9" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="241"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5ecf6749abb28_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5ecf6749abb28" ><script>var block_td_uid_8_5ecf6749abb28 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5ecf6749abb28.id = "td_uid_8_5ecf6749abb28"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5ecf6749abb28_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5ecf6749abb28_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.post_count = "3"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.found_posts = "33143"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.header_color = "#"; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5ecf6749abb28.max_num_pages = "11048"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5ecf6749abb28); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5ecf6749abb28 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-the-mua-duoc-giuong-sat-chat-luong-tot.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-150x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-150x150.png 150w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-300x300.png 300w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-768x770.png 768w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-696x698.png 696w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-419x420.png 419w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def.png 902w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-the-mua-duoc-giuong-sat-chat-luong-tot.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt">Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T19:29:38+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-the-mua-duoc-giuong-sat-chat-luong-tot.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khi mua giường cần quan tâm tới những yếu tố nào? Do đó việc suy xét kỹ càng khi chọn giường trở thành yếu tố... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/chuc-nang-chinh-cua-vps-hosting-ra-sao.html" rel="bookmark" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/8b398b20f1f4ecf6abcdaca707033991-150x150.png" alt="" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/chuc-nang-chinh-cua-vps-hosting-ra-sao.html" rel="bookmark" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?">chức năng chính của VPS Hosting ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T10:25:40+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/chuc-nang-chinh-cua-vps-hosting-ra-sao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Không ai đang làm việc, tiếp xúc với các ngành như thiết kế web, phát triển game, webmaster,.. mà không biết tới VPS... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/cpu-intel-comet-lake-qua-mat-cac-doi-thu-bang-nhung-chi-tiet-nao.html" rel="bookmark" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-150x150.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-150x150.png 150w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-300x297.png 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/cpu-intel-comet-lake-qua-mat-cac-doi-thu-bang-nhung-chi-tiet-nao.html" rel="bookmark" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào">CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://hannacateringpuncak.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://hannacateringpuncak.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T10:18:04+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/cpu-intel-comet-lake-qua-mat-cac-doi-thu-bang-nhung-chi-tiet-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Một trong những linh kiện được người ta chú trọng nhất trong một chiếc máy tính chính là CPU. Nó “dù nhỏ nhưng... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://hannacateringpuncak.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://hannacateringpuncak.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://hannacateringpuncak.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">Gamebai.club</a> , |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-the-mua-duoc-giuong-sat-chat-luong-tot.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-100x70.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-100x70.png 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/14f62c18ad9fba130f85897e976b1def-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-the-mua-duoc-giuong-sat-chat-luong-tot.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt chất lượng tốt">Đây là cách để bạn có thể mua được giường sắt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T19:29:38+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/chuc-nang-chinh-cua-vps-hosting-ra-sao.html" rel="bookmark" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/8b398b20f1f4ecf6abcdaca707033991-100x70.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/8b398b20f1f4ecf6abcdaca707033991-100x70.png 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/8b398b20f1f4ecf6abcdaca707033991-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/chuc-nang-chinh-cua-vps-hosting-ra-sao.html" rel="bookmark" title="chức năng chính của VPS Hosting ra sao?">chức năng chính của VPS Hosting ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T10:25:40+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/cpu-intel-comet-lake-qua-mat-cac-doi-thu-bang-nhung-chi-tiet-nao.html" rel="bookmark" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-100x70.png" srcset="https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-100x70.png 100w, https://hannacateringpuncak.net/wp-content/uploads/2020/05/b0dd142f4c3aac8d64b7f0a08cf64ac5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hannacateringpuncak.net/chua-duoc-phan-loai/cpu-intel-comet-lake-qua-mat-cac-doi-thu-bang-nhung-chi-tiet-nao.html" rel="bookmark" title="CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những chi tiết nào">CPU Intel Comet Lake qua mặt các đối thủ bằng những...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-27T10:18:04+00:00" >27 Tháng Năm, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ecf674b1a8f6 --> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.13'></script> <script type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.13'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://hannacateringpuncak.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://hannacateringpuncak.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>