Chuyển nhượng dự án như thế nào

0
217

 

Nhiều nhà đầu tư khi nhận dự án hoặc đang thi công nhưng do nhiều lý do không thể tiếp tục được nữa, có nhu cầu chuyển nhượng dự án cho người khác. Vậy những nguyên tắc và quy phạm để chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật như thế nào? 

 

  1. Nguyên tắc chuyển nhượng dự án.

Sự thay đổi đáng kể của Luật KDBĐS 2014 thể hiện ở chủ đầu tư có thể được chuyển nhượng một phần dự án chứ không bắt buộc phải chuyển nhượng toàn bộ dự án như trước kia. Việc chuyển nhượng phải đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án và bảo đảm quyền lợi của khách hàng, các bên liên quan. Việc chuyển nhượng phải thông qua hợp đồng bằng văn bản, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

  1. Điều kiện chuyển nhượng dự án.

– Đối với Dự án chuyển nhượng: Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt. 

– Đối với Bên chuyển nhượng: Nằm trong danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư. Cụ thể, tổ chức, cá nhân KDBĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời, chủ đầu tư chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến phần dự án chuyển nhượng.

– Đối với Bên nhận chuyển nhượng: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

– Có thể thấy những điều kiện được Luật KDBĐS đặt ra không quá khắt khe, chỉ là những điều kiện cơ bản để một chủ thể được phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có thể kế thừa, tiếp tục việc thực hiện dự án của nhà đầu tư cũ. 

– Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định. Ngoài ra, chủ đầu tư còn cần đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án, cụ thể: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên và có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

  1. Quy trình chuyển nhượng dự án.

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án đầu tư KDBĐS qgồm: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. 

  1. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng dự án đầu tư KDBĐS.

Chuyển nhượng dự án đầu tư có tính chất của một quan hệ hợp đồng dân sự song vụ, trong đó các bên đều có những quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Ngoài ra, các bên còn phải đảm bảo thực hiện những quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.