Kinh doanh mô hình trang trại

0
122

Hiện nay các mô hình trang trại đang ngày càng được nhân rộng bởi tính chuyên môn hóa cũng như đảm bảo những quy định về đầu vào và đầu ra sản phẩm. Có rất nhiều người thắc mắc về điều kiện thủ tục kinh doanh loại hình này. Dưới đây là những tư vấn của một luật sư uy tín

Thứ nhất, về đối tượng thì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2014/ TT-BKHCN quy định cụ thể như sau:

 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này quy định cụ thể điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dưới hình thức tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là tổ chức trung gian).
 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thành lập hoặc tham gia thành lập, vận hành, quản lý các loại hình tổ chức trung gian sau đây:
 3. a) Sàn giao dịch công nghệ;
 4. b) Trung tâm giao dịch công nghệ;
 5. c) Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ;
 6. d) Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ;

đ) Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;

 1. e) Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.

Xem thêm ><>> dịch vụ kế toán thuế

 

Thứ hai, về yêu cầu với người tham gia thành lập vườn ươm doanh nghiệp thì theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 16/2014/ TT-BKHCN như sau:

 

“Điều 10. Điều kiện thành lập, hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 1. Điều kiện về nhân lực:
 2. a) Có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 40% làm việc chính thức, 30% có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về các kỹ năng: ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản trị doanh nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính;
 3. b) Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về một trong các kỹ năng nêu tại Điểm a Khoản này, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến một trong các lĩnh vực: ươm tạo, thương mại hóa công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển doanh nghiệp; đầu tư; tài chính”….

 

Thứ ba, về việc tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật khoa học và công nghệ như sau: 

 1. Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 2. a) Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;
 3. b) Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;
 4. c) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

 

Xem thêm >>> thủ tục thành lập công ty

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.